Back to top

ΑΡΣΗ ΕΤΟΙΜΟΡΡΟΠΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΚΡΙΩΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΓΟΥΛΑ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΕΙΟΥ

Μέσος όρος:
0 ψήφοι
Δράση: 
Έργα
Έτος έναρξης: 
2018
Κατηγορία Δράσης: 
ΚΤΗΡΙΑΚΑ
Προϋπολογισμός (με ΦΠΑ): 
313.064,00
Δημοτική - Τοπική Κοινότητα: 
ΕΜΠΟΡΕΙΟ
Πορεία Εργασιών: 
Σε εξέλιξη
Επιβλέπων: 

Ποιμενίδης Δημήτρης Πολιτικός Μηχανικός MSc

Αναπληρωτής Προιστάμενος Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών

Περιγραφή Δράσης: 

Το έργο έχει δύο σκέλη και αφορά: Α) στην άρση της ετοιµορροπίας του Γουλά Β) στην κατασκευή µεταλλικών ικριωµάτων περιµετρικά του µνηµείου. 

 Α. ΑΡΣΗ ΕΤΟΙΜΟΡΡΟΠΙΑΣ ΤΟΥ ΓΟΥΛΑ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΕΙΟΥ Οι συνθήκες ετοιµορροπίας που παρουσιάζει ο Γουλάς είναι σοβαρές και επιδεινώνονται συνεχώς, καθιστώντας επικίνδυνη την επίσκεψή του. 

 Τα περισσότερα δάπεδα του µνηµείου καλύπτονται από καταπτώσεις υλικών και λίθων, πολλά ανοίγµατα βρίσκονται σε κατάσταση κατάρρευσης ενώ η διέλευση µεταξύ των ορόφων είναι πολύ δύσκολη µέσω των αποδοµηµένων κλιµάκων. Ρωγµές στις λιθοδοµές των τοίχων αλλά και των οροφών είναι συχνό φαινόµενο στο εσωτερικό του Γουλά αλλά και εξωτερικά στις σκάρπες. Σε ορισµένα σηµεία της νότιας σκάρπας, υπάρχει τέτοια αποδόµηση στη λιθοδοµή της, καθιστώντας επείγουσα την άµεση στερέωσή της.  Για το λόγο αυτόν, προβλέπεται µια σειρά εργασιών εσωτερικά και εξωτερικά του µνηµείου που θα άρουν την ετοιµορροπία του µνηµείου. Οι εργασίες που θα πραγµατοποιηθούν έχουν χαρακτήρα άµεσης επέµβασης, ώστε να λυθούν µόνο τα σηµαντικά προβλήµατα και όχι όλα.  Οι εργασίες που προβλέπονται περιλαµβάνουν: (α) Προσεκτική αποµάκρυνση των γαιών, των επιχώσεων και των λίθων από τα δάπεδα του µνηµείου του Γουλά, που έχουν προέλθει από κατάπτωση. ΠΡΟΣΟΧΗ: Λίθοι πεσµένοι στα δάπεδα του Γουλά θα συλλέγονται µε προσοχή ανά χώρο και θα τοποθετούνται σε ειδικό χώρο του εργοταξίου, έξω από το Γουλά, µε ειδική σήµανση, που θα δείχνει από ποιον χώρο αποµακρύνθηκαν. 

 (β) Προσωρινή υποστύλωση ανοιγµάτων (θυρών και παραθύρων) του Γουλά µε έναν ή δύο γαλβανισµένους ορθοστάτες. 

 (γ) Προσωρινή υποστύλωση των δαπέδων του Γουλά µε γαλβανισµένους πύργους ξυλοτύπων. 

 (δ) Ανακατασκευές λιθοδοµών. 

 (ε) Επισκευές µεγάλων ρωγµών ή εκτεταµένων φθορών λιθοδοµών µε λιθοσυρραφή ή έγχυτα κλειδιά σταθερού όγκου. 

 (στ) Αρµολογήµατα όψεων υφισταµένων τοιχοδοµών. 

 (ζ) Επισκευή ρηγµατώσεων µε ενέσεις εποξειδικής ρητίνης. 

 (η) Ανακατασκευές κλιµάκων. 

 (θ) Προσωρινή επισκευή κεφαλής νότιας σκάρπας. 

 (ι) Προσωρινή υποστύλωση λιθοδοµής της νότιας όψης στο επίπεδο Ε. 

 

Β. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΙΚΡΙΩΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ ΤΟΥ ΓΟΥΛΑ Η εγκατάσταση των ικριωµάτων είναι πρωταρχικής σηµασίας για την εκπόνηση των µελετών καθώς θα προσφέρει ασφαλή προσβασιµότητα σε σηµεία του µνηµείου που είναι απροσπέλαστα. Ταυτόχρονα, θα διευκολύνει τη µεταφορά µηχανηµάτων, λίθων και άλλων υλικών καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών αποκατάστασης. Ο µόνιµος χαρακτήρας των ικριωµάτων (θα παραµείνουν µέχρι το τέλος όλων των εργασιών αποκατάστασης) απαιτεί την αισθητική ένταξη των ικριωµάτων στο περιβάλλον του Γουλά. Για το λόγο αυτόν, προτείνονται µεταλλικά ικριώµατα κυκλικής διατοµής, µε µεταλλικά πατώµατα. Οι διατοµές είναι υψηλής αντοχής κατηγορίας S 235, γαλβανισµένες (λόγω του παραθαλάσσιου περιβάλλοντος) και µε µεταλλικά πατώµατα µεγάλης φέρουσας ικανότητας. Όλα τα στοιχεία θα είναι κατάλληλα συνδεδεµένα µε τον πύργο του Γουλά για την εξασφάλιση της οριζόντιας ευστάθειάς τους. 

Κ.Α. Προϋπολογισμού: 
30.7336.179
Πορεία Υλοποίησης : 
Σε εξέλιξη
Χρηματοδότηση: 
Πηγή Χρηματοδότησης: 
ΙΔΡΥΜΑ "ΛΟΥΛΑΣ ΚΑΙ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ"
Ποσό Χρηματοδότησης: 
313.064,00€